Reklama
 
Blog | Michal Tošovský

P1000 revisited: Jak se dělá odpovědnost

Není to tak dlouho, co jsem zde chválil internetové stránky projektu rekonstrukcí policejních služeben s označením P1000 jako milý pokus více informovat veřejnost (jak policejní, tak obecnou) o tom, co se v policii děje a jak nakládá se svěřenými financemi. Tato informační otevřenost trvá i nadále - bohužel dostatek informací odkrývá i to, jak vzdálené mohou být papírové představy o "nové policii" a jak setrvačná může být praxe, jíž mají tyto představy změnit.

Před několika dny zveřejnilo Ministerstvo vnitra materiál "Reforma policie – legislativní část", který osvětluje, jak by měla PČR fungovat poté, co začne platit nový Zákon o policii. Jednou z ústředních premis tohoto textu, stejně jako ostatních dokumentů, které popisují záměry vedení policie a ministerstva, je předpoklad, že odpovědné a efektivní nakládní se svěřenými finančními zdroji zajistí jeho decentralizace – tedy že nákupy a ostatní výdaje a
odpovědnost za ně budou plně v kompetenci krajských správ Policie ČR. Policejní prezidium si ponechá pouze metodickou pravomoc, respektive
bude rozhodovat o finančních otázkách tehdy, kdy půjde o věci, které vyžadují centrální řízení. I když nepovažuji toto opatření za natolik samospasitelné, jak bylo prezentováno na nejrůznějších fórech, o jeho opodstatněnosti vzhledem k současnému nastavení nakládání s penězi v PČR snad nemůže být pochyb.

Události posledních dnů ale opět ukazují, že vyjádření vůle ke skutečné změně nestačí – v plné míře to potvrzuje reakce na výsledek auditu zakázek zadaných při rekonstrukcích policejních služeben
v projektu P1000. To, že odhalil značné nesrovnalosti v cenách totožných, jen jinde dodávaných
prací (podle informací z médií se například cena recepční desky pohybovala od 20 tisíc korun až k 118 tisícům Kč), není samo o sobě žádná tragédie, každá firma má své černé ovce.

Pokud se jedná o závažnou nesrovnalost, můžeme nejspíš vedení PČR pochválit za to, že šéfa Stavebně ubytovací správy severočeské policie, který měl nákupy v tomto regionu
na starosti, zbavilo jeho funkce a chystá se zabývat tím, zda se jednalo jenom o jeho chybné manažerské rozhodnutí nebo o snahu obohatit se na úkor státu. Nemůžeme je však pochválit za to, jaké řešení nalezlo pro další fáze rekonstrukcí, které budou probíhat v následujících letech. "Systém je nově nastaven tak, že prezidium vybere centrálně čtyři firmy s nejlepšími nabídkami a jednotlivé krajské správy už si budou moci vybrat pouze mezi těmito společnostmi. Ty přitom budou muset garantovat maximální dohodnuté ceny," řekl manažer projektu P1000 Petr Žídek.

Protože se decentralizované rozhodování o nákladech na rekonstrukce nepovedlo, napříště ho bude kontrolovat centrum. Namísto toho, aby kontrolovalo kvalitu rozhodování odpovědných krajských manažerů, kteří jsou za ně placeni. A "odpovědný" management bude budit zdání, že o něčem rozhoduje – takřka s jistotou, že nemůže rozhodnout špatně. Nejsem si jistý, jestli zrovna tohle je ta redistribuce odpovědnosti, kterou měla reforma přinést…

Reklama

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama